کتب

 

بیماریهای پستان در حاملگی و شیردهی. سردبیران: دکتر صدف علی پور، دکتر رامش عمرانی پور

2020

 

 

سرطان پستان به زبان ساده. مولفین: صدف علی پور، سپهر برومند ثانی، امیرحسین اسکندری، مرضیه عروجی، دنیا گودرزی 1399

 

 

راهنمای بالینی بیماری های پستان. مولفین: دکتر صدف علی پور و جمعی از اساتید

1398

 

 

مدل های حیوانی سرطان "در یک نگاه". مولفین: دکتر علی محمد علیزاده، دکتر ریحانه چمنی

1397