فارغ التحصیلان فلوشیپ جراحی پستان

دکتر سید احمد الهی

 

دکتر حمید احمدی

 

دکتر مهتاب وثیق

 

دکتر رقیه جلیلی

 

دکتر معراج فربد

 

دکتر نگار معشوری

 

دکتر امیر پاشا ابراهیمی