طرحهای پژوهشی

 

وضعیت طرح

سال تصویب

مجری

عنوان طرح

کد طرح

پایان یافته

1396

دکتر امیرمحسن جلایی فر

تعیین ارزش تشخیصی تست اندازه گیری فشارداخل غده لنفاوی نگهبان، در مقایسه با تست طلایی استاندارد (بررسی پاتولوژیک) همان غده جهت شناسایی درگیر بودن غده لنفاوی نگهبان آگزیلا در مبتلایان به کانسر پستان مراجعه کننده به انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی

21774

در حال اجرا

 

دکتر رامش عمرانی پور

بررسی ریسک ابتلا به سرطان پستان و تخمدان در حاملین موتاسیون BRCA1 و BRCA2 با یا بدون جراحیهای پروفیلاکتیک

21776

پایان یافته

1396

دکتر حمید احمدی

بررسی بین شاخص توده بدنی (BMI)و گیرنده های هورمونی در سرطان پستان  

پایان یافته

1396

دکتر امیرمحسن جلایی فر

ایجاد نسخه فارسی پرسشنامه BREAST-Q و روان سنجی ( ارزیابی روایی و پایایی) پرسشنامه بازسازی پستان جهت ارزیابی کیفیت زندگی و رضایتمندی بیماران

21779

پایان یافته

1396

دکتر علی محمد علیزاده

ساخت و مشخصه یابی نانوذرات مغناطیسی الکتریکی اکسید منگنز اصلاح یافته به روش پلاسما با دوکسوروبیسین و بررسی اثربخشی آن در رده سلولی و مدل حیوانی سرطان پستان

22368

در حال اجرا

1396

دکتر صدف علی پور

ارزیابی میزان باروری در بیماران جوان مبتلا به سرطان پستان با استفاده از اندازه گیری هورمون آنتی مولرین قبل درمان، پس از شیمی درمانی و 2 سال بعد از ختم درمان

22369

پایان یافته

1396

دکتر صدف علی پور

بررسی تاثیر داروی متفورمین بر فیبروآدنوم پستان

22370

پایان یافته

1396

دکتر صدف علی پور

بررسی تاثیر داروی متفورمین بر تغییرات فیبروکیستیک پستان

22371

در حال اجرا

 

دکتر صدف علی پور

راه اندازی بانک ثبت اطلاعات بیماران مراجعه کننده به کلینیک پستان و بیماران بستری به دلیل مشکلات پستان در بیمارستان جامع بانوان ارش

22372

پایان یافته

1397

دکتر امیرمحسن جلایی فر

بررسی میزان هورمون آنتی مولرین در خانمهای جوان مبتلا به کانسر پستان در مقایسه با خانمهای سالم

23074

پایان یافته

1397

دکتر علی محمد علیزاده

بررسی نقش آسپرین با دوز پایین همراه با درمانهای استاندارد در بیماران مبتلا به سرطان پستان با stage I/II بر روی سطوح پروفایل بیانی miRNA ها و LncRNAها با استفاده از تکنیک میکرواری

23076

پایان یافته

1397

دکتر علی محمد علیزاده

بررسی پروفایل سطح بیانی میکرواران ها به عنوان نشانگر های زیستی در پاسخ به جراحی و کمو-رادیوتراپی در پلاسمای بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از تکنیک میکرواری

23078

در حال اجرا

1397

دکتر رامش عمرانی پور

بررسی تغییرات Ki67 پس از یک دوره درمان 7 روزه لتروزل در زنان پست منوپوزال مبتلا به سرطان سینه (Early stage, ER+, PR+)

23077

پایان یافته

1397

دکتر رامش عمرانی پور

بررسی میزان پاسخ به درمان کانسرهای پستان مهاجم باساب تایپ ERمثبت و PRمثبت و HER2منفی به نیوادجوانت کموتراپی

23079

پایان یافته

1397

دکتر صدف علی پور

مقایسه اکسیزیون ضایعات غیر قابل لمس خوش خیم پستان از طریق جانمایی روی پوست با قلم و تعیین مختصات مکانی توده تحت هدایت سونوگرافی قبل از عمل با روش معمول علامتگذاری با گایدوایر

 

24021

پایان یافته

1397

دکتر رامش عمرانی پور

بررسی متغیرهای بالینی و پاتولوژیک پیشگویی کننده ژن HER 2 در بیماران مبتلا به سرطان پستان با نتایج بینابینی

24023

پایان یافته

1397

دکتر رامش عمرانی پور

مقایسه تاثیر درمانی پردنیزولون با دوز پایین با پردنیزولون با دوز بالا در بیماران مبتلا به ماستیت گرانولوماتوز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و بیمارستان آرش در سال1398-1397

24022

پایان یافته

1398

دکتر رامش عمرانی پور

مرور سیستماتیک لنفوم اولیه پستان در مردان

24993

پایان یافته

 

1398

دکتر صدف علی پور

مرور سیستماتیک تومورهای فیلودس در حاملگی

24994

پایان یافته

1398

دکتر رامش عمرانی پور

مقایسه بیانی بین ژن (CD69) EARLY T-CELL ACTIVATION ANTIGEN p60 و میکرو آر ان ای 25 به عنوان تنظیم کننده این ژن و بررسی این دو با پیش آگهی و فاکتورهای کلینیکو-پاتولوژی در افراد مبتلا به سرطان پستان

25944

پایان یافته

1398

دکتر علی محمد علیزاده

بهینه یابی عصاره بره موم با روش های استخراجی مختلف و ریزپوشانی عصاره بهینه با کازئین دوباره گرد هم آمده و بررسی اثر آن در مدل سلولی و حیوانی سرطان پستان متاستاتیک

25945

در حال اجرا

1399

دکتر آروین آرین

ارزش تشخیصی تکنیکهای پیشرفته ام ار ای به روش پرفیوژن و دفیوژن در پیش گویی پاسخ به درمان کانسر برست به شیمی درمانی نئوادجوانت مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی

48036

پایان یافته

1399

دکتر صدف علیپور 

طراحی، روا و پایا نمودن پرسش نامه کوتاه احساس سلامتی پستان جهت خانمهای با بیماریهای خوش خیم پستان و خانمهای سالم، و پایش در خانمهای مراجعه کننده به کلینیک بیماریهای پستان آرش

48164

در حال اجرا

 

دکتر صدف علی پور 

پیگیری بیماران باردار مبتلا به فیبروآدنوم پستان حین بارداری، شیردهی و بعد از پایان شیردهی

49628

پایان یافته

 

دکتر صدف علی پور

بررسی صحت اطلاعات درمورد سرطان پستان در سایت های اینترنتی در ایران

49890

پایان یافته

 

دکتر رامش عمرانی پور

بررسی پیامد ها ی استفاده از مش سنتتیک اندولپ در بازسازی پستان با پروتز در بیماران مبتلا به کانسر پستان که تحت عمل جراحی ماستکتومی قرار میگیرند

49899

در حال اجرا

 

دکتر آروین آرین

بررسی ارزش افزوده ام ار ای پستان نسبت به سونوگرافی در توده های BIRADS III

49928

در حال اجرا

1400

دکتر رامش عمرانی پور

بررسی روش برخورد بالینی با مارژین درگیر درمبتلایان به کانسر پستان؛ مروری برپاتولوژی، مرحله تومور و نوع جراحی مجدد در موارد مارژین مثبت

50434

در حال اجرا

1400

دکتر صدف علی پور

طراحی و امکان سنجی ساخت سیستم طیف سنجی رامان مجهز به پروب فیبر نوری جهت بررسی یافته های غیرطبیعی در معاینه و تصویربرداری پستان بدون نمونه برداری از بافت پستان

50841

در حال اجرا

1400

دکتر صدف علی پور

بررسی تاثیر مصرف موضعی ایمیکیمد بر درمان ماستیت گرانولوماتوز

53077

در حال اجرا

1400

دکتر نسرین احمدی نژاد

بررسی نقش الکتروامپدانس ما موگرافی در غربالگری سرطان پستان و مقایسه آن با ما موگرافی

53128 

1396