دعوت به همکاری

در صورتیکه تمایل به هر نوع همکاری با مرکز تحقیقات بیماریهای پستان دارید، لطفا مشخصات خود و نوع همکاری خود را به آدرس پست الکترونیکی مرکز bdrc@tums.ac.ir ارسال نمایید.