ارتباط با ما

آدرس: تهران، انتهای بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، انستیتو کانسر، ساختمان صدف،طبقه دوم، مرکز تحقیقات بیماریهای پستان

 

تلفن : 021-61192761

 

فاکس: 021-61192761

 

پست الکترونیک: bdrc@tums.ac.ir