آموزش تخصصی

فایل سخنرانی های وبینار 15 اسفند:

Role of Breast Imaging in Breast Conserving Surgery

-Dr.Elahi Presentation

-Dr.Arian Presentation

-Dr.Sedighi Presentation

فایل سخنرانی های وبینار 10 بهمن:

Systemic Adjuvant Treatment of Breast Cancer in ER positive HER-2 negative Patients

-Dr.Akbari Presentation

-Dr.Najafi Presentation

-Dr.Mirzania Presentation

 

Medicolegal and ethical aspects of breast cancer management

-FSHAHI.GIVING BAD NEWS 1400-v3

-TUMS Eworkshops - 16.docx

 

Exogenous Use of Hormones and Risk of Breast Cancers

 

Hereditary Breast and Ovarian Cancer

 

Gynecologic Side Effects of Tamoxifen

 

Prenancy and Breast Cancer

 

Breast Cancer Screening in Patients with History of Gynecologic  Cancer

 

Neoadjuvant Systematic Therapy in Luminal Breast Cancers(benefits and risks):

1.Dr.Mohammadi Presentation

2.Dr.Mousavi Presentation

3.Dr.Espandbod Presentation

4.Dr.Zeinalkhani Presentation

 

Healthy life style English - Persian: Dr. Eskandari

 

Breast Cancer Treatment English - Persian : Dr. Eslami

 

Breast Self-Exam: Dr. Alipour

 

Gene Expression Profiling in Breast Cancer: Dr. Akbari

 

BRCA-Mutated Early Breast Cancer: Dr. Elahi

 

Optimal adjuvant and neoadjuvant therapy in HER2 positive breast cancers: Dr. Mirzania

 

Pregnancy after Breast Cancer: Dr. Vasigh

 

Breast Lumps in Pregnancy and Lactation: Dr. Alipour

 

DIRECT TO PROSTHESIS RECONSTRUCTION: Dr.joulaei

 

Two Stage Breast Reconstruction with Tissue Expander and Implant:Dr.Ahmadi