برگزاری وبینار نقش تصویربرداری پستان در جراحی حفظ پستان در تاریخ 15 اسفند1400

برگزاری وبینار نقش تصویربرداری پستان در جراحی حفظ پستان در تاریخ 15 اسفند1400

نقش تصویربرداری پستان در جراحی حفظ پستان

Role of Breast Imaging in Breast Conserving Surgery

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *